We zijn dichtbij

De Friesland doet meer dan zorg verzekeren en is altijd dichtbij. Samen met regionale partners zoals Sport Fryslân en gemeenten organiseren we allerlei projecten en activiteiten voor een vitale samenleving. Een mooi voorbeeld is Sport op Basisscholen.

Op basisscholen in de gemeente Waadhoeke is Nik een graag geziene gast. Als hij gymles komt geven, klinkt er een enthousiast ‘Wat gaan we doen, meester Nik?’. Ook juffen en meesters zijn blij met de versterking van een vakleerkracht van Sport op Basisscholen.

‘We laten kinderen zelf hun sportieve kant ontdekken’

Dankzij de brede inzet van docenten met een vierjarige sportopleiding, zijn gymlessen op Friese basisscholen gevarieerder, intensiever én leuker geworden. De tijd van om beurten over een bok springen of klassikaal trefbal spelen, is voorbij. ‘Wij maken de les dynamisch met verschillend ingerichte onderdelen, zodat alle leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd’, vertelt Nik, die sinds vijf jaar als vakleerkracht werkt binnen het project Sport op Basisscholen (zie kader). ‘Door een veelzijdig aanbod laten we kinderen vooral zelf hun sportieve kant ontdekken: wat ze het liefste doen, waar ze goed in zijn en wat ze nog willen leren.’

Vak apart

Met plezier en vertrouwen bewegen is een belangrijke succesfactor voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. ‘Daarom hebben we in afstemming met gemeenten en basisscholen bewust ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de lessen’, vertelt projectleider Marije Plantinga van Sport Fryslân. ‘Het inschakelen van vakleerkrachten bleek daarbij een gouden zet: de scholen willen ze niet meer kwijt! Het geven van bewegingsonderwijs is echt een vak apart. De leerkrachten ervaren hoe professionals als Nik het niveau van de gymlessen omhoog brengen en dat de kinderen daar baat bij hebben.’

Actie op schoolplein

Meestal verzorgen vakleerkrachten één van de twee wekelijkse lesuren bewegingsonderwijs per klas. Het andere uur vullen de meesters en juffen zelf in. ‘Met inspiratie en coaching van ons’, legt Nik uit. ‘We geven voorbeeldlessen, reiken ideeën aan en begeleiden de leerkrachten waar nodig. Het mooie is dat de samenwerking in de gymzaal doorwerkt op het schoolplein, waar ze leerlingen vaker stimuleren om fysieke spellen te doen. Soms komen kinderen zelf met verhalen over online filmpjes van freerunning of skaten. Dan willen ze graag spectaculaire moves leren en zijn ze extra gemotiveerd om hun best te doen bij gym.’

‘Sportplezier doet kinderen goed’

Frisser in de klas

Nik en zijn collega-vakleerkrachten vervullen ook de rol van buurtsportcoach in de dorpen en steden waar ze lesgeven op basisscholen. ‘Door te koppelen met naschoolse evenementen en lokale sportverenigingen, maken we sport zo toegankelijk mogelijk voor kinderen. Soms stemmen we ook af met ouders, bijvoorbeeld als een leerling baat kan hebben bij extra beweging of weerbaarheidstraining. Of als iemand graag wil leren kaatsen. Sportplezier doet kinderen goed. Docenten merken dat hun leerlingen frisser in de klas zitten na de gymles of een actief spel in de pauze. Wat mij betreft zouden ze nog vaker fysieke energizers kunnen inbouwen in de lesdagen, zoals de Daily Mile. Even een rondje rennen tussen taal en rekenen door.’

(S)portfolio opbouwen

‘We zijn er met Sport op Basisscholen al goed in geslaagd om de neergaande trend in het bewegen bij kinderen te doorbreken’, zegt Marije. ‘Door de positieve effecten beseffen scholen dat gymlessen net zo belangrijk zijn als de andere vakken. Bewegingsonderwijs heeft nog niet helemaal de prioriteit die het verdient – omdat scholen bij inspecties alleen worden getoetst op de cognitieve scores – maar we zijn in Friesland goed op weg.’ Nik vult aan: ‘We geven voor sport liever geen cijfers, bewegingsonderwijs gaat vooral om dóen en ervaren. In de groepen 1 t/m 4 monitoren wij wel hoe leerlingen zich motorisch ontwikkelen. Vanaf groep 5 vertellen ze zelf in welke onderdelen ze plezier hebben en waar ze trots op zijn. Zodat ze een mooi (s)portfolio opbouwen en gemotiveerd blijven bewegen.’

Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân. Met dit project willen we het bewegingsonderwijs en daarmee de gezondheid van kinderen verbeteren. Het sporten draagt bij aan een betere motorische ontwikkeling, bestrijding van obesitas, betere concentratie, meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden bij kinderen. Sport op Basisscholen wordt in samenwerking met Friese gemeenten, onderwijskoepels en het ministerie van VWS gerealiseerd door de inzet van vakleerkrachten op basisscholen. In de 18 Friese gemeenten is een netwerk van in totaal 65 vakleerkrachten actief. Meer weten? Kijk op sportopbasisscholen.nl.