De verzekerdenraad van De Friesland is er voor jou!

Hij woont in Gouda en is al 32 jaar verzekerd bij De Friesland. Zij woont in Noordbergum en is sinds 10 jaar verzekerd bij De Friesland. Leo van Sister en Sandra Antonides delen een bijzondere interesse. Ze zijn lid van de verzekerdenraad van De Friesland. Daarin denken en praten vijftien leden mee over het beleid en allerlei zorgonderwerpen. ‘We geven stem aan de 560.000 verzekerden van De Friesland.’

Sandra Antonides


‘Het is goed dat verzekerden kritisch meedenken’

‘De verzekerdenraad? Ik had er nog nooit van gehoord. Totdat ik in 2018 een vacature voor een raadslid tegenkwam. Op dat moment zat ik net tussen twee banen. Ik had wat tijd en het leek me interessant. In mijn vorige functie als bewindvoerder ontmoette ik vaak mensen met schulden en mensen die analfabeet of laagopgeleid waren. Het lukte hen minder goed om voor zichzelf op te komen. Daar wil ik graag bij helpen. Juist ook in de verzekerdenraad. Veel dingen worden achter een bureau bedacht, maar de praktijk is vaak anders. Daarom is het goed dat verzekerden kritisch meedenken. De Friesland staat hier erg voor open. Heel positief vind ik dat. De directie geeft ons veel informatie, de gesprekken zijn open en constructief. We denken bijvoorbeeld mee over slimme initiatieven die bijdragen aan een betere gezondheid. Én wat dit vraagt van De Friesland en andere partijen. De zorgkosten worden steeds hoger en preventie wordt belangrijker dan ooit. Ook digitalisering krijgt veel aandacht. E-health is bijvoorbeeld heel waardevol, maar mag geen eenzaamheid creëren. Menselijk en echt contact blijft noodzakelijk. Verder kijken we kritisch mee naar klachten die binnenkomen en hoe daarmee wordt omgegaan. Kortom, onderwerpen die verzekerden raken. Ik vond het bijzonder dat De Friesland in deze coronatijd een deel van de klanten heeft gebeld om te vragen hoe het met hen gaat. Daaruit blijkt veel betrokkenheid. Die verbinding tussen zorgverzekeraar en verzekerden is belangrijk. Daar draag ik graag aan bij.’

Sandra Antonides tweede van links, Leo van Sister middenin

Leo van Sister


‘Alles is bespreekbaar en er wordt naar ons geluisterd’

‘Goed geregelde zorg is voor iedereen van belang. Want elk mens krijgt er vroeg of laat mee te maken. Mijn vrouw werkt in de zorg en ik heb zelf net een intensief behandeltraject achter de rug. Dan ervaar je nog meer de waarde van die zorg en de mensen die er werken. Ik vind het heel belangrijk dat een zorgverzekeraar rekening houdt met de wensen en ideeën van verzekerden. En dát doet De Friesland. Drie jaar geleden kwam ik in de verzekerdenraad, nadat ik een oproep voor nieuwe leden zag. Sinds twee jaar ben ik voorzitter. We gaan regelmatig in gesprek met de directie over veel onderwerpen. Alles is bespreekbaar, er wordt goed geluisterd en zeker ook iets met onze suggesties gedaan. Een heel actueel onderwerp is preventie en vitaliteit. Veel initiatieven van De Friesland zijn daarop gericht. We kunnen met elkaar de zorgkosten beheersbaar houden. En een gezonde leefstijl helpt daarbij. We zetten dit onderwerp steeds op de agenda en dragen het ook actief uit. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld het online platform Doe je mee?, waar verzekerden hun ideeën en ervaringen delen én met elkaar discussiëren over zorgonderwerpen. Verder zijn we bezig met laaggeletterdheid. Sommige mensen kunnen moeilijk lezen en schrijven. Hoe bereik je hen als zorgverzekeraar en hoe kunnen zij toch goed meedoen? Verder doet elk lid van onze raad mee in de werkgroepen Zorginkoop en Innovatie. Ook dáár laten we de stem van verzekerden horen. Sinds kort zitten er meer jongeren in onze raad. Dat is ontzettend leuk en waardevol. Ik hoop dat steeds meer verzekerden de weg naar ons vinden, om mee te denken en mee te doen. Want samen kunnen we investeren in onze gezondheid én het leven leuk en aangenaam houden!’

Doe je mee?

De verzekerdenraad heeft op dit moment voldoende leden. Wil je ook graag meedenken en feedback geven op (nieuwe) diensten en services van De Friesland? Dat kan via ons klantenpanel en via onze community “Lab” op het online platform Doe je mee?