STAND.

Het is logisch dat elke hulpverlener óók online hulp aanbiedt

Een werkoverleg via Zoom. Brainstormen via Teams. Sinds de uitbraak van COVID-19 werken we veel meer op afstand en online. Maar hoe zit dat met hulpverleners? Zorg is immers bij uitstek dé sector waar je mensen echt wilt zien. Of kan zorg ook best digitaal? Drie mensen, drie meningen.

Farida

Praktijkverpleegkundige bij een huisartsenpraktijk

‘Online zorg is een uitstekende aanvulling’

‘Ons uitgangspunt is dat we een patiënt voor de eerste afspraak altijd uitnodigen bij ons in de huisartsenpraktijk. Sinds COVID-19 kiezen we vaker voor online vervolgafspraken. De keuze om zorg online aan te bieden hangt altijd af van de klachten en wensen van de patiënt. Veel patiënten komen graag langs, maar er is ook een groep die de voorkeur geeft aan een online afspraak. Deze mensen voelen zich prettiger thuis op de bank dan bij ons in de spreekkamer. Tegelijkertijd geeft mij dat de mogelijkheid om te zien hoe de thuissituatie van iemand is. Zijn er aanwijzingen dat het minder goed met iemand gaat dan hij of zij zegt? Even beeldbellen is een stuk minder spannend dan een huisbezoek. Wat mij betreft is online zorg dan ook een uitstekende aanvulling op de zorg die we bieden in onze praktijk.’

Gerben Algera

Reumapatiënt bij het MCL in Leeuwarden

‘Een online consult is niet altijd een vervanger’

‘Als gevolg van het coronavirus vorig jaar werden alle niet-noodzakelijke zorgafspraken door het MCL afgezegd. Dat gold ook voor mijn bezoeken aan de reumatoloog. Het was fijn dat de reumatoloog met het idee kwam om een telefonisch consult te doen. Bij het tweede gesprek opperde hij om voortaan te videobellen. Tijdens die gesprekken zien we elkaar online en bespreken we hoe het op dat moment met me gaat en wat mijn bloeduitslagen zijn. Dat werkt prima en bespaart bovendien reiskosten. Toch kan een online consult niet in alle gevallen een volwaardige vervanging zijn van een bezoek aan de arts in het ziekenhuis. Online zorg is voor mij een prima aanvullende oplossing.’

Mirjan Talsma

Huisarts

‘Ik ben voorstander van hybride huisartsenzorg’

‘Labuitslagen delen of een vraag over medicatie beantwoorden; het zijn voorbeelden van zorgvragen die ik als huisarts uitstekend via een online e-consult kan bespreken met de patiënt. Maar iemand die pijn op de borst heeft of erg benauwd is, wil ik toch echt in de praktijk zien. Ik ben dan ook voorstander van hybride huisartsenzorg, waarbij je naast face to face spreekuren ook online consulten houdt. Om me heen zie ik dat de coronapandemie het aanbieden van online zorg een flinke boost heeft gegeven. Toch merk ik dat zowel patiënten als huisartsen nog moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. Met het groeiende tekort aan huisartsen zullen we echter op andere vormen van zorg moeten overgaan om de drukte in de toekomst aan te kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat online consulten over een aantal jaar heel gewoon zijn. De wereld wordt steeds digitaler. Als huisartsen kunnen we niet achterblijven.’

Wat vind jij?

Praat en discussieer mee over deze stelling op onze community Blij in je brein