In je Uppie: groepsgesprekken voor ouderen

Een gesprek voeren. Samen, in een groep. Over een thema waarover je anders misschien niet zo snel zou praten. Dát zijn de groepsgesprekken van In je Uppie. De gesprekken zijn speciaal bedoeld voor ouderen vanaf 65 jaar. Om hen de kans te geven hun ervaringen te delen. Maar ook om ze te laten voelen dat ze ertoe doen, en dat ze gehoord en gezien worden.

Stichting De Friesland bestaat 10 jaar

In de afgelopen 10 jaar ondersteunde Stichting de Friesland meer dan 100 mooie projecten in Friesland. Projecten die zorg, vitaliteit of ontmoetingen tussen mensen verbeteren. Omdat de stichting 10 jaar bestaat, willen we óók graag bijdragen aan lokale initiatieven die zorg, vitaliteit en ontmoeting tussen mensen verbeteren. Goede ideeën kunnen bij ons ingediend worden en maken kans op een financiële bijdrage. Meer weten? Ga naar stichtingdefriesland.nl.