Goed vergoed

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorg voor je naaste én voor jezelf

Als je voor langere tijd zorgt voor iemand die ziek is of hulp nodig heeft, ben je mantelzorger. Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om te zorgen voor hun naaste. Ze doen het uit liefde. Maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. Daarom kun je als mantelzorger ondersteuning aanvragen. De Friesland heeft verschillende vergoedingen voor mantelzorg, zoals de mantelzorgmakelaar, vervangende hulp en cursussen.

Mantelzorgmakelaar

Als mantelzorger ontferm je je vaak niet alleen over de zorg voor je naaste, maar neem je ook veel regelwerk op je. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en welzijn, inkomen, wet- en regelgeving of verzekeringen. De mantelzorgmakelaar kan dit regelwerk tijdelijk overnemen. Ook kan de mantelzorgmakelaar helpen met het (opnieuw) vinden van de balans tussen zorgtaken, werk en privé. Wil je meer weten over de mantelzorgmakelaar? Bekijk hier de video van familie Canrinus en mantelzorgmakelaar Chantal. De mantelzorgmakelaar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heb je toestemming nodig via de Mantelzorglijn. Vanuit de AV Extra wordt per kalenderjaar € 500 vergoed, vanuit de AV Optimaal is dit € 750. Deze vergoeding is voor de mantelzorger of degene die mantelzorg ontvangt. Wil je meer weten over de mantelzorgmakelaar of de vergoeding? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn via telefoonnummer (058) 291 31 24 of via mantelzorg@defriesland.nl.

Vervangende hulp

Mantelzorg kan pittig zijn. Zeker omdat veel mantelzorgers hun zorgtaken combineren met een baan en een gezin. Op tijd rust nemen is dan heel belangrijk. Is er niemand in het netwerk die tijdelijk de zorg kan overnemen? Dan kan mantelzorgvervangende hulp worden ingeschakeld via Handen in Huis. Handen in Huis beschikt over een netwerk van gekwalificeerde vrijwilligers die bij kunnen springen als dat nodig is. In de AV Optimaal zit een vergoeding voor vervangende hulp voor mantelzorg. Vanuit die verzekering wordt jaarlijks maximaal 21 dagen vervangende hulp vergoed. Wel heb je vooraf toestemming nodig van De Friesland. Als je die toestemming hebt, kun je een beroep doen op één van de vrijwilligers van Handen in Huis. Zij kunnen die 24-uurs mantelzorgvervanging in huis leveren, vanaf minimaal 3 aaneengesloten dagen.

Cursussen

Er zijn verschillende cursussen die mantelzorgers helpen bij de zorg voor hun naaste. De Friesland vergoedt de cursussen Ziekenverzorging thuis en De Zorg de Baas. Deze cursussen worden vergoed wanneer ze worden gegeven door de GGD, een (cursusbureau van een) thuiszorgorganisatie of Steunpunt Mantelzorg. In de AV Standaard zit een vergoeding van cursussen tot maximaal € 100 per jaar, in AV Extra is dit € 125 per jaar en in AV Optimaal € 150. De vergoeding geldt voor alle cursussen samen. Kijk voor een overzicht van alle cursussen op defriesland.nl/cursus.