In je Uppie: groepsgesprekken voor ouderen

Een gesprek voeren. Samen, in een groep. Over een thema waarover je anders misschien niet zo snel zou praten. Dát zijn de groepsgesprekken van In je Uppie. De gesprekken zijn speciaal bedoeld voor ouderen vanaf 65 jaar. Om hen de kans te geven hun ervaringen te delen. Maar ook om ze te laten voelen dat ze ertoe doen, en dat ze gehoord en gezien worden. Stichting De Friesland levert een financiële bijdrage aan het opleiden van zo’n 40 vrijwillige gespreksleiders in Friesland. De vrijwilligers (65-plussers) worden opgeleid om themagericht gesprekken aan te gaan met ouderen. Daarnaast biedt het een betekenisvolle invulling aan de 65-plussers.

Stichting De Friesland draagt bij aan innovaties in de zorg

Innovatie is nodig om de kwaliteit van zorg en leven op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom investeert Stichting De Friesland in vernieuwende projecten in het zorg- en sociaal domein. Meer weten? Ga naar stichtingdefriesland.nl.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies