Goede vraag


Hoe ondersteunt De Friesland zorgverleners in deze coronacrisis?


We leven met elkaar in een uitdagende tijd. Het coronavirus raakt ons allemaal. Zorgmedewerkers staan onder grote druk. Ze doen álles om iedereen de noodzakelijke zorg te bieden. De Friesland heeft hier enorm veel waardering voor. We helpen graag waar nodig, zodat zorgverleners én de zorg overeind blijven.

Waar kunnen zorgverleners vooral hulp bij gebruiken?


Alle zorgverleners worden geconfronteerd met het coronavirus. Sommigen zijn dag en nacht bezig met het opvangen en verzorgen van patiënten met corona of andere acute problemen. Andere zorgverleners kunnen vanwege het coronavirus juist minder of helemaal geen zorg leveren. Dat is een moeilijke situatie voor iedereen. Het heeft ook gevolgen voor de organisatie en financiering van zorg. Veel zorgverleners hebben nu bijvoorbeeld minder inkomsten en maken zich zorgen. De Friesland wil graag helpen.

Wat gaat De Friesland voor hen doen?


De Friesland biedt een steunpakket voor zorgverleners. Het gaat onder meer om financiële steun. Ziekenhuizen hebben nu bijvoorbeeld minder inkomsten, omdat ze niet alle planbare zorg kunnen leveren. Daarnaast maken ze juist extra kosten door de zorg voor coronapatiënten. Ziekenhuizen kunnen nu elke maand een voorschot krijgen, om alle kosten te kunnen betalen. Veel zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij zorg aan coronapatiënten, hebben ook minder inkomsten. Zij kunnen nu elke maand een financiële bijdrage krijgen, om hun vaste lasten te betalen. De Friesland denkt ook mee over andere zaken dan geld. Bijvoorbeeld over de zorgcapaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen of faciliteiten.

Doet De Friesland dit alleen of samen met anderen?


Dit doen we zeker niet alleen. We werken intensief samen met andere zorgverzekeraars in Nederland. Samen proberen we de zorgverleners te ondersteunen. Natuurlijk gaat alles steeds in overleg met de zorgverleners zelf en met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Zij vertellen wat vooral nodig is en hoe we het beste kunnen helpen. Zodat iedereen nu én in de toekomst goede en noodzakelijke zorg ontvangt.

De Friesland bedankt alle zorgverleners voor hun geweldige inzet en flexibiliteit!