Nieuw in de Fam.

Nieuw: Anne Koopmans
Kammeraat van: meneer
en mevrouw Broers

Sinds: februari 2018

De huiskamer die ze een halfjaar geleden voor het eerst zag, voelt nu al heel vertrouwd. Elke week gaat Anne Koopmans (21) op bezoek bij het echtpaar Broers uit Burgum.

‘Soms komt de leraar in hem naar boven’

Anne neemt deel aan het project Kammeraat*, een project dat voortkomt uit de Sociale Benadering van Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie) en haar samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. ‘Een Kammeraat is een maatje voor iemand met dementie. Iemand die wekelijks een paar uurtjes langskomt en een activiteit met diegene onderneemt. Om een beetje kleur aan de dag te geven.’ Anne is tweedejaars studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening en kwam via school in aanraking met het project. ‘Ik heb een aantal cliënten. Met de een wandel ik, met de ander werk ik aan een persoonlijk levensboek, en weer een ander vindt het geweldig om samen te schilderen.’

Wandelen

Eén van Anne’s cliënten is de heer Broers uit Burgum. ‘De eerste keer dat ik daar kwam, was het wel even wennen. Stond ik daar ineens in de huiskamer.’ Gelukkig klikte het al snel. ‘Ik ga vaak met meneer wandelen. Mevrouw werkt dan vaak aan het boek dat ze schrijft of belt met een vriendin. Dat vindt ze heerlijk. Omdat ze de zorg voor haar echtgenoot op zich neemt, heeft ze weinig tijd voor zichzelf.’

Bytsje doel

Meneer Broers was jarenlang docent, vertelt Anne. ‘Hij gaf Fries, Nederlands en Engels op een middelbare school. Af en toe komt de leraar in hem naar boven. Bijvoorbeeld toen ik hem meenam naar de tentoonstelling van M.C. Escher in het Fries Museum in Leeuwarden. Dan genieten we samen van de mooie beelden.! Ook leert hij me nieuwe Friese woorden, zoals “in bytsje doel”: een beetje nutteloos.’

Inboedel

De tijd die Anne doorbrengt met meneer Broers, maar ook met haar andere cliënten, vindt ze ontzettend leerzaam. ‘Ik had geen ervaring met mensen met dementie en vond het aanvankelijk best spannend om 2.5 uur door te brengen met een cliënt. Inmiddels gaat dat vanzelf. Zeker als er een goede klik is, zoals bij meneer en mevrouw Broers.’ Dan glimlacht ze. ‘Mevrouw Broers zei onlangs dat ik helemaal bij de inboedel hoor. En ze vraagt weleens of ik blijf eten. Ja, het is of ik er een pake en beppe bij heb.’

*Dit project is gesteund door Stichting De Friesland.