Speakaboo voor Friestalige kinderen

Alle Friestalige kinderen in Friesland groeien meertalig op. Meestal gaat het leren spreken van de Nederlandse en Friese taal goed. Een enkele keer is dit niet het geval. De Friese versie van de app Speakaboo helpt de spraakontwikkeling van een meertalig kind in kaart te brengen.

Stichting De Friesland draagt bij aan innovaties in de zorg

Innovatie is nodig om de kwaliteit van zorg en leven op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom investeert Stichting De Friesland in vernieuwende projecten in het zorg- en sociaal domein. Meer weten? Ga naar stichtingdefriesland.nl.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies