Goed vergoed

De kosten van kopzorgen

Je voelt je somber, bent angstig of hebt een nare gebeurtenis meegemaakt die je niet loslaat. Als je even ‘niet lekker in je hoofd’ zit, is het goed om daar met iemand over te praten. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg – Geestelijke Gezondheidszorg). De POH-GGZ helpt je met je psychische klachten en geeft je handvatten om zélf aan de slag te gaan.

Wat is een POH-GGZ precies?

Sinds enkele jaren is in veel huisartsenpraktijken een POH-GGZ aanwezig. Dit is een professional met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Veel POH-GGZ’s hebben bijvoorbeeld een achtergrond als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog of maatschappelijk werker. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het behandelen en begeleiden van mensen met lichte psychische klachten.

Hoe werkt het?

Heb je psychische klachten? Of zit je ergens mee? Dan bel je eerst je huisarts. Hij of zij is namelijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over je gezondheid. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de POH-GGZ. Deze gaat met je in gesprek en zal vragen naar je klachten of problemen. Daarna geeft de POH-GGZ een advies over de aanpak ervan. Die behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal gesprekken met de POH-GGZ of het volgen van een e-health module.

En wat als de POH-GGZ mij niet kan helpen?

Als blijkt dat je meer of gespecialiseerde psychische zorg nodig hebt, dan zal de POH-GGZ je (in overleg met de huisarts) doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.

Wat zijn de voordelen van de POH-GGZ?

Bij de POH-GGZ kun je meestal snel terecht. Je krijgt dus snel de hulp die je nodig hebt. Zo kan worden voorkomen dat je klachten verergeren. Voor veel mensen is de hulp van de POH-GGZ voldoende. Zij hoeven niet te worden doorverwezen naar tweedelijnszorg. Dat is niet alleen prettig voor jezelf, maar voorkomt ook dat wachtlijsten voor de tweedelijnszorg erg lang worden.

Wat kost een afspraak bij de POH-GGZ?

De POH-GGZ wordt vergoed uit de basisverzekering. Bovendien wordt er geen aanspraak gemaakt op je eigen risico. Dat komt omdat de zorg van de POH-GGZ onder de eerstelijnszorg valt. Als de POH-GGZ je doorverwijst naar tweedelijnszorg, gelden andere voorwaarden. Meer informatie over psychische zorg vind je op onze website.