Lab Noord: zorg naar de wijk

Met het project ‘Lab Noord’ werken gemeente Leeuwarden, wijkvereniging, sociaal wijkteam, De Friesland en zorgorganisaties samen om met hulp van andere wijkbewoners mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken. Doel is dat deze netwerken elkaar eerder, sneller en beter weten te vinden.

Stichting De Friesland investeert in innovatie

Innovatie is nodig om de kwaliteit van zorg en leven op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom investeert Stichting De Friesland in vernieuwende projecten in het zorg- en sociaal domein. Meer weten? Ga naar www.stichtingdefriesland.nl.