STAND.


De zorg mag zich best bemoeien met de ongezonde levensstijl van mensen


Hulp bij stoppen met roken, begeleiding om af te vallen of gezonder eten en meer bewegen. Het wordt tegenwoordig allemaal vanuit de basisverzekering vergoed. Maar wat hebben zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid te zeggen over onze levensstijl? Mogen ze zich bijvoorbeeld ook bemoeien met het aantal drankjes dat je ’s avonds drinkt? Of hoe laat je naar bed gaat? Drie reacties op de stelling: De zorg mag zich best bemoeien met de ongezonde levensstijl van mensen.

Harm de Boer
Consulent active living bij Pim Mulier

‘Niet bemoeien, maar bekommeren’

‘We bewegen te weinig en we eten te veel; die combinatie is niet gezond. De World Health Organization noemt het niet voor niets een pandemie in de westerse wereld. Deze ongezonde levensstijl heeft direct invloed op de kosten en kwaliteit van onze zorg, maar ook op de kwaliteit van leven. Door mensen hier bewust van te maken en ze te ondersteunen bij het aanpassen van hun ongezonde gewoonten, wordt de gezonde keuze straks niet alleen de beste keuze, maar ook de gemakkelijke keuze. Dat doen we door mensen gezond gedrag als vaardigheid aan te leren, zodat ze daar uiteindelijk zélf voor kiezen. Dus niet als strenge schoolmeester roepen “Dat mag niet!”, maar uitleggen wat voor gevolgen ongezonde keuzes in het leven hebben. Niet bemoeien, maar bekommeren.’

Agnes Boersma
Webcare medewerker

‘Zorg heeft een solidariteitsbeginsel: we helpen iedereen’

‘Nog even en we mogen ook niet meer naar de snackbar. Ik vind dat we moeten stoppen met die betutteling in onze maatschappij. Als zorgverzekeraar kun je mensen wel motiveren en hulp bieden om gezonder te leven, maar je moet je er niet mee bemoeien. Iedereen leeft z’n eigen leven; we zijn per slot van rekening allemaal volwassen. En mensen afrekenen op keuzes in hun leven, dat is te gek voor woorden. Zorg heeft een solidariteitsbeginsel: je mag niemand uitsluiten. Ook niet wanneer iemand in andermans ogen ongezonde keuzes in het leven maakt.’

Francis Koornstra
Beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Súdwest-Fryslân

‘We proberen mensen te verleiden tot gezonde keuzes’

‘Wij zien het als onze taak als gemeente om iedereen - van jong tot oud - zo gelukkig en gezond mogelijk in Súdwest-Fryslân te laten wonen. In plaats van mensen iets te verbieden, proberen we ze juist te verleiden tot gezonde keuzes. Zo geven we beweegprogramma’s op de scholen, om overgewicht te voorkomen. Ook onze 14 buurtsportcoaches zetten we volop in. Voor leuke beweegactiviteiten voor de jeugd, maar ook voor wandelgroepen voor ouderen. Als gemeente proberen we zelf het goede voorbeeld te geven door de omgeving zo beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Denk aan autoluwe zones, waar je alleen mag fietsen of wandelen. Zo zorgen we ervoor dat mensen de auto wat vaker laten staan. In plaats van verbieden of opleggen, kiezen we liever voor het positief beïnvloeden van onze inwoners. Daar kom je veel verder mee.’